Labels

marți, 20 noiembrie 2018

Mormântul lui Humayun - Humayun's grave

Turul prin India ne conduce la mormântul lui Humayun din capitala New Delhi. Mausoleul splendid construit în memoria împăratului Humayun, cel de-al doilea conducător Mughal care a urcat pe tron, este un testament glorios al stilului mausoleilor regale Mughal. Humayun este unul dintre cele mai bine conservate monumente Mughal și a fost declarat un sit al Patrimoniului Mondial UNESCO în 1993.
Acest mormânt, construit în 1570, are o semnificație culturală deosebită, deoarece a fost primul mormânt important din subcontinentul indian. A inspirat numeroase inovații arhitecturale majore, culminând cu construcția Taj Mahal. 
❤️🦉❤️ 
The Indian tour leads us to Humayun's grave in New Delhi. The splendid mausoleum built in the memory of Emperor Humayun, the second Mughal leader who ascended the throne, is a glorious testament to the style of the Mughal royal mausoleum. Humayun is one of Mughal's most preserved monuments and was declared a UNESCO World Heritage Site in 1993.
This tomb, built in 1570, has a special cultural significance because it was the first important tomb in the Indian subcontinent. It inspired numerous major architectural innovations, culminating in the construction of the Taj Mahal.

Sursa 
https://www.facebook.com/namasteeveryonenamaste/?eid=ARB2gIj3ya43ExFNI2MWkwCb07PkouqQN_D2IQJHzZ00Nofk8Gbvrj1s7oz-YHQvR5a4ysyYCeX9Ty-e
https://www.facebook.com/namasteeveryonenamaste/videos/1413484768787245/

http://travelinghawk.me/wp/povestiri-din-rajahstan-5-mormantul-lui-humayun-delhi-stories-from-rajahsthan-5-humayuns-tomb-delhi/

0 comentarii:

Trimiteți un comentariu