Labels

luni, 20 mai 2019

Crăciun în India? - Christmas in India?


Crăciun în India?
Sună ciudat, dar Crăciunul în India este recunoscut și popular, pentru un număr de motive.
În primul rând, chiar dacă creștinii sunt o minoritate mică in India (mai puțin de 1,7% din totalul populației) ei sunt o majoritate absolută în trei state, în partea de nord-est a țării (Nagaland, Mizoram și Meghalaya) și au o influență puternică în alte locuri, cum ar fi in Goa și Kerala.
Mai mult decât atât, din moment ce diversitatea religioasă este recunoscută și protejată, Crăciunul este oficial o sărbătoare națională, ca cele mai importante sărbători religioase ale altor credințe.
Crăciunul este o sărbătoare destul de bine cunoscuta datorita răspândirii școlilor creștine, de fapt, indienii săraci de toate religiile deseori isi trimit copiii la școli creștine, în special catolice, deoarece acestea au reputația ca fac educație de calitate.
În aceste școli este sărbătorit Crăciunul și de aceea atât de mulți indieni il cunosc.
Astfel ca  tot mai mulți dintre indieni care nu sunt creștini doresc să se simtă mai aproape de tradițiile europene și americane si sărbătoresc Crăciunul, aproape ca un moft.
Deci, vă dorim un Crăciun fericit tuturor din India.

Christmas in India?
It sounds weird, but Christmas in India is recognized and popular for a number of reasons.
First, even though Christians are a small minority in India (less than 1.7% of the total population), they are an absolute majority in three states in the Northeastern part of the country (Nagaland, Mizoram and Meghalaya) and have a strong influence elsewhere, such as in Goa and Kerala.
Moreover, since religious diversity is recognized and protected, Christmas is officially a national holiday, as the most important religious holiday of other faiths.
Christmas is a well-known feast due to the spread of Christian schools; in fact, poor Indians of all religions often send their children to Christian, especially Catholic schools, because they have a reputation for quality education.
In these schools, Christmas is celebrated, and so many Indians know it.
So more and more of the non-Christians in India want to feel closer to European and American traditions and celebrate Christmas, almost like a fad.
So, we want a happy Christmas for everyone in India.

Exemplu - Example0 comentarii:

Trimiteți un comentariu